હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી માટે 4512 ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત

હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી માટે 4512 ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત :- હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી કોલેજોએ 4512 જગ્યાઓ માટે વિશાળ ભરતીની જાહેરાત કરી છે તેથી અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ કે આ લેખ અંત સુધી વાંચો અને આ લેખ દરેકને શેર કરો જેમને નોકરીની સખત જરૂર છે.

Contents

HNGU ભરતી 2023

સંસ્થાનું નામ હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિ
પોસ્ટનું નામ વિવિધ
નોકરીનું સ્થળ ગુજરાત
સૂચનાની તારીખ 03 જૂન 2023
મુલાકાતની તારીખ 17, 18, 19 જૂન 2023
સત્તાવાર વેબસાઇટ લિંક http://nvmpatan.in/

પોસ્ટનું નામ:

 • આચાર્યશ્રી
 • પ્રોફેસર
 • એસોસિયેટ પ્રોફેસર
 • આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર
 • પીટીઆઈ
 • તાલીમ અધિકારી
 • ડ્રીલ માસ્ટર
 • શિક્ષક
 • ગ્રંથપાલ

કુલ ખાલી જગ્યા:

પોસ્ટનું નામ ખાલી જગ્યા
આચાર્યશ્રી 268
પ્રોફેસર 139
એસોસિયેટ પ્રોફેસર 239
આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર 2922
પીટીઆઈ 89
તાલીમ અધિકારી/ડ્રિલ માસ્ટર 109
શિક્ષક 600
ગ્રંથપાલ 146
કુલ ખાલી જગ્યા 4512

લાયકાત

હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીની ભરતીમાં તમામ જગ્યાઓ માટે શૈક્ષણિક અને અન્ય લાયકાત અલગ અલગ છે જે તમે નીચેની જાહેરાતની મદદથી જોઈ શકો છો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

HNGU ની આ ભરતીમાં, ઉમેદવારની પસંદગી નિર્ધારિત તારીખે ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા કરવામાં આવશે. આ ભરતીમાં બિનઅનુભવી લોકો એટલે કે ફ્રેશર્સ પણ ઈન્ટરવ્યુ માટે જઈ શકે છે.

પગાર ધોરણ

આ HNGU ભરતીમાં પસંદ થયા પછી ઉમેદવારને કેટલો પગાર ચૂકવવામાં આવશે તે અંગે કોઈ માહિતી નથી.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ:

હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી ઘ્વારા 03 જૂન 2023 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું અને આ ભરતી માટે કોઈપણ ઑનલાઇન અથવા ઑફલાઇન ફોર્મ ભરવાની જરૂર નથી પરંતુ ઇચ્છુક ઉમેદવારે નોકરી મેળવવા માટે ઇન્ટરવ્યુની તારીખે ઇન્ટરવ્યુ સ્થળ પર હાજર રહેવાનું રહેશે.

ઇન્ટરવ્યુ માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

 • આધાર કાર્ડ
 • અભ્યાસ માર્કશીટ
 • અનુભવ પ્રમાણપત્ર (જો કોઈ હોય તો)
 • ડિગ્રી
 • ફોટો
 • જરૂરી NOC
 • અને અન્ય જરૂરી પુરાવા

કેવી રીતે અરજી કરવી?

 • સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંકનો ઉપયોગ કરીને જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો અને તપાસો કે તમે અરજી કરવા પાત્ર છો કે નહીં.
 • મિત્રો, જેમ કે અમે તમને આ ભરતીમાં અગાઉ કહ્યું હતું કે તમારે કોઈપણ માધ્યમથી અરજી મોકલવાની જરૂર નથી માત્ર તમારે રૂબરૂ મુલાકાતમાં હાજરી આપવાની રહેશે. આ ભરતીમાં ઇન્ટરવ્યુ તારીખ 17,18,19 જૂન 2023 સવારે 09:00 વાગ્યે છે. ઉમેદવારે તમામ જરૂરી પુરાવાઓ અને તેની ઝેરોક્ષ નકલો સાથે ઈન્ટરવ્યુના સ્થળે હાજર રહેવું જોઈએ. ઇન્ટરવ્યુ સ્થળની વિગતો નીચે મુજબ છે.
 • શ્રી અને શ્રીમતી પીકે કોટાવાલા આર્ટસ કોલેજ, કોલેજ કેમ્પસ, પાટણ

મહત્વપૂર્ણ લીંક

નોકરીની જાહેરાત માટે અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment